vissza

Szöveges beszámoló a 2006. évi közhasznú tevékenységről

A Kor Kontroll Társaságot  / KKT/  a  Fővárosi Bíróság 2006. február.6-án a 11.Pk.61/ 142/2005/2 számú végzésével 11842 sorszám alatt a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette , egyben közhasznú jogállásúvá minősítette.
Az egyesület a  közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.Törvény26§c.) pont 1.alpontja szerint a társaság a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • környezetvédelem
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

A KKT alapvető célja az öregedés folyamatának lassítása, hogy az idősödő ember sokáig legyen képes örömét lelni az őt körülvevő természeti és épített környezetben  , a kulturális és egyéb : egészségügyi, táplálkozási, mozgásra, lelki harmóniára épülő szolgáltatásokban. A Kor Kontroll Társaság tagja lehet mindenki aki elfogadja az egyesület alapszabályát.
A Kor Kontroll Társaságnak munkaviszonyban , vagy a Ptk.  szerint szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottja nincs.

2006. során a Kor Kontroll Társaságnak 21 649 .000  Ft bevétele volt. A bevétel összetétele: elnyert pályázatokból 6.000.000 , közhasznú célú tevékenységre kapott támogatás: 3.865.000, ,közhasznú tevékenységből származó bevétel: 11.280.000, a tagdíjból  származó bevétel 505.000..
A KKT közhasznú tevékenységeinek költsége : 15.930.108

Bevételeinkből az alábbi programok megvalósítását finanszíroztuk, finanszírozzuk:

 1. Elő a centivel!   2006.február.16. /  Országos rendezvény az Uránia Film Színházban a szív-és- érrendszeri betegségek veszélyeiről , a regisztráció szerint  500. fő részvételével / szakmai és kulturális program, személyre szabott tanácsadás, szűrővizsgálatok/
 2. Na, mozgás! 2006.március 29./ Országos rendezvény Uránia Film Színházban a mozgás hasznáról, illetve szerepéről a betegségek gyógyításában , a regisztráció szerint 350 fő részvételével/ szakmai és kulturális program az Országos Sportegészségügyi Intézet támogatásával és számos szűrővizsgálattal/
 3. Hallgass a szívedre! 2006 július 1. Regionális rendezvény Gyomaendrődön az Országos Alapellátási Intézet támogatásával a szív és érrendszeri betegségek kiváltó okairól, megelőzéséről, 200 fő részvételével / szakmai és kulturális programok , kistérségi szűrő vizsgálatok/
 4. Ezüst évek: szépség , szerelem 45 felett.. 2006.november 24. / Országos rendezvény az Uránia Film Színházban 700! Fő részvételével.  Szakmai és kulturális programok klimaxról, változó korról, potenciáról . lelki és testi karbantartásról, szűrő vizsgálatokkal együtt/
 5. Havonta szervezett összejövetelek a Pallas Páholyban , minden hónap első csütörtökén / a társaság céljaihoz illeszkedő témákkal/
 6. Partner hálózat kiépítése kedvezményes szolgáltatásokkal
 7. Internetes portál működtetése  www.korkontrolltarsasag.hu   2007-től  új szolgáltatásként fórummal
 8. A Táncsics Alapítvány pályázatán a Teázzon a Kor Kontrollal !  című ismeretterjesztő, tájékoztató interaktív műsor szinopszisával nyertünk, ami lehetőséget biztosított az első televíziós adások gyártására
 9. Teázzon a Kor Kontrollal!   Ismeretterjesztő műsor indítása a Duna Televízióban 2oo6. novembere / 3 adás/  2007 februárjától kéthetente jelentkezünk
 10. Sajtótájékoztatók  az országos rendezvényeken, illetve a folyamatos média megjelenés biztosítása

    
2007-ben  tovább folytatjuk összejöveteleinket a Pallas Páholyban, tovább készítjük televíziós műsorainkat a Duna televízióban, két országos rendezvényt tervezünk,  rendszeresen frissítjük internetes portálunkat, valamint pályázatot írunk ki „ Sohasem késő! „ címmel azok számára, akik/ lefogytak, lemondtak a cigarettáról stb. / jelentősen változtattak életmódjukon.

Budapest. 2007.január 23.

B.Király Györgyi