vissza

Megalakult a Kor Kontroll Társaság

nov
7
2005

2005. november hó 7. napján 18.00 órakor, Budapesten az V. kerület Alkotmány utca 15.szám alatt megtartott közgyűlésén megalakult a Kor Kontroll Társaság.
Jelen volt  43  alapító tag .
A levezető-elnöki tisztre Molnár Ferenc, a jegyzőkönyv vezetésére Molnár Marianna, hitelesítésére Nagy Emese  és dr.Kiss Zoltán , a szavazatszámlálásra Csapó György kapott felkérést a jelenlévőktől.
Dr. Berkes István az Országos Sportegészségügyi Intézet igazgatója tájékoztatta az alapító tagokat az egyesület céljairól. Arról, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a primer prevencióra, az öregedés folyamatára, és magukra az idősödő emberekre, , mert  az európai társadalmak elöregedőben , idehaza is folyamatosan emelkedik a számuk.. Az igazgató aktív részvételéről biztosította a társaságot.
B. Király Györgyi, a Magyar Rádió vezető szerkesztője beszélt a társaság megalakításának okairól, arról, hogy az idős ember nem feltétlenül beteg ember, és, hogy megfelelő életmóddal a különféle betegségek megelőzhetők. Szólt a népegészségügyi kérdésekről, a lakosság helyetlen életvezetési szokásairól, és arról, hogy egy orvosokból és művészekből álló civil szervezet sokat tehet a közvélemény formálásáért, az egészséges életmód alakításáért.  Ismertette az alakuló társaság terveit,   tervezett programjait havi és éves lebontásban.
A jelenlévők részletesen meghatározták azokat a közös célokat, amelyek megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni, s amelynek szervezeti kereteit jogi személy, közhasznú társadalmi szervezet megalapításával is elő kívánják segíteni.
Az elnök ezt követően felkérte a tagjelölteket, hogy nyilatkozzanak: az előkészítő dokumentumokban megismert formában és tartalommal meg kívánják-e alapítani egyesületüket.
Az elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot, melyet  a 43  alapító tag egyhangúan elfogadott.
Az alapítók Közgyűlése egyetértve az elnök javaslatával, egyesületet alapított.
Az egyesület elnevezése: Kor Kontroll Társaság
Az egyesület székhelye: 1135 Budapest, Csata utca 8.

A jelenlévők áttekintették, és megvitatták az alapszabály tervezetét,  amelyet Zalatnai Klára terjesztett elő. Zalatnai Klára ismertette a célokat, továbbá azt is, hogy ez a társaság non-profit jelleggel közhasznú tevékenységet folytatva működik majd. 
Fehér János professzor úr javaslatot tett, hogy közhasznú egyesületként kerüljön a társaság  bejegyzésre, amit a közgyűlés elfogadott.
 Dr. Halmy László professzor javaslatot tett, arra, hogy az öregedés szó szerepeljen  a  társaság nevében, amit a közgyűlés nem fogadott el.
Az alapítók Közgyűlése elfogadta a Kor Kontroll Társaság Alapszabályát majd a közgyűlés egyidejűleg 4 évre megválasztotta az egyesület képviseletét ellátó  7  tagból álló elnökség tisztségviselőit (tagjait):
Az egyesület elnökségének elnöke:

  • B. Király Györgyi   

Az egyesület elnökségének tagjai:

  • Dr. Borbély Katalin
  • Csapó György
  • Klingné Ábrahám Judit
  • Lantos Zoltán
  • Molnár Marianna
  • Dr. Romics Imre

Az egyesület számvizsgáló bizottságának tagjai:

  • Dr. Bársony Péter
  • Zalatnai Klára
  • Molnár Ferenc