vissza

Szoboravatás

ápr
27
2012

Klauzál Gábor szoboravatására invitálja olvasóinkat a Klauzál Gábor Társaság.
Április 27-én délután két órakor a szobor felavatásán, 28-án pedig, kísérő rendezvényeken vehetnek részt Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél, a Szent Mihály kápolnánál, és a Klauzálvillában a „Deák széke” emlékhelynél.

A Klauzál Gábor Társaság – Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületében élők és a nemzeti értékek iránt elkötelezett polgárok támogatásával – Klauzál Gábor egész alakos szobrának felállítását határozta el 2009-ben.
Klauzál Gábor (1804-1866) – a Batthyány Lajos vezette első felelős magyar kormányföldművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, aki egyben az egészség- és postaügyek első felelős irányítója is volt –, a reformországgyűlések ellenzékének kiemelkedő alakja, Deák Ferenc távollétében annak vezetője. Minisztersége idején számos haladó szellemű törvény megalkotója, az ipari és kereskedelmi reformok elindítója, a nemzeti postaszervezet alapjainak megteremtője, a hazai egészségügy és ezen belül a szabadságharc honvéd egészségügyének megalapozója, az emberek közötti egyenlőség élharcosa, mára a nemzet közös történelmi tudatában méltatlanul feledésre ítéltetett.
A társaság Klauzál Gábor születésének bicentenáriumán, 2004-ben alakult meg. A névadó által képviselt szellemiséget szem előtt tartó és példáját követő mértékletes,higgadtan haladó, közhasznú, értékőrző és értékteremtő továbbá közösségszervező tevékenységvállalására alakult egyesület szeretné Klauzál Gábort visszavezetni a nemzeti köztudatba.
Ezért Klauzál Gábor emlékét –élete utolsó másfél évtizedének helyszínén – Budatétényben, a róla elnevezett művelődési ház előtt, egy egész alakos bronz szobor formájában örökítették meg. Ez a szobor az országban az első és egyedülálló, egész alakos alkotás , mely a kiváló férfiú emlékét megörökíti. A szobor megformálását és kivitelezését – pályázati kiválasztás útján – Benedek György Munkácsy-díjas, érdemes művész végezte, akinek több köztéri alkotása található már Magyarországon. A szobrászművész teljes alkotói honoráriumáról lemondott a szobor felállítása érdekében!
A szoborállításhoz több mint 40 magántámogató adott több mint 700 000 Ft-ot,.A legnagyobb magánadományozók: Hajas Ervin, Karsay Ferenc, Dr Dobos Károly- a társaság elnöke- Lics László, Bartos Mihály, Frideczky János, Glattfelder Tamás. A szobor teljes bekerülési költségéből Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 5 milliót magára vállalt. Az NKA 1,5 a Főváros 1 millió , a Nemzetgazdasági Minisztérium 500 000 , az RTL Klub 100 000, az Általános Ipartestület 50 000 forinttal járult hozzá a szobor megvalósításához.

Partnereink