vissza

Meghívó közgyűlésre

ápr
10
2013

Tisztelt Tagtársuk, Kedves Barátunk!

Áprilisban az idevonatkozó egyesületi törvény szerint kötelezően megtartandó közgyűlést hívunk össze, melyet az alábbi helyen és időben teszünk meg.

Helyszín: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Krisztina krt. 99. 101 terem

Időpont: 2013. április 23. kedd 17.00

Napirendi pontok:

Beszámoló a KKT 2012 évben elvégzett feladatairól
Előadó: B. Király Györgyi, elnök
A KKT gazdasági tevékenysége
Előadó: Végvári László a felügyelőbizottság elnöke
Egyebek

Ha a tagok alacsony létszáma miatt a közgyűlés határozatképtelen, azt - az eredeti napirendben szereplő pontok alapján – 17. 30 kor újra összehívom.

Mivel a tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségük is van, szeretnénk felhívni figyelmedet, amennyiben 2012 évben elmaradásod lenne, szíveskedj a közgyűlésen rendezni azt a 2013. évi tagdíjjal együtt.

Számítunk alapító és később hozzánk csatlakozott tagjaink részvételére!

Budapest 2012. április 3.

B. Király Györgyi sk.
elnök