vissza

Az egészségügy négy éve

Milyen helyzetben van az egészségügy? Mennyire egészséges a magyar lakosság? Vagy menyire beteg? Mi történt az elmúlt négy évben az egészségügy területén? Mire koncentrált az irányítás, milyen eredményeket ért el az ágazat? Hol tartunk Európához, a világhoz viszonyítva az egészségügy, az egészség terén?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ Fekete Tibor: Az egészség, az egészségügy négy éve 2010-2013 című könyve. A Magyar Egészségvédő Liga, az évek óta működő Egészségügyi Műhely, és a KM-PharmaMédia Kiadó véleménye találkozott és összefogtak annak érdekében, hogy készüljön egy olyan politikai nézetektől, indulatoktól mentes összeállítás, amely alapvetően adatokra támaszkodva, bemutatja a lakosság egészségügyi állapotát és annak változását, bemutatja az egészségügy állapotát, helyzetét és annak változását az elmúlt négy évben. A kezdeményezést felkarolta az egészségügyért felelős államtitkárság. Ez tette lehetővé, hogy rendelkezésre álljanak adatok, hogy elkészüljön a kötet. Nélkülözhetetlen volt a KSH-tól megvásárolt adathalmaz és különösen a rendelkezésünkre bocsátott különböző szakértői vélemény, általuk gyűjtött adat, információ.

A könyv öt részre különül el.
Az első rész foglalkozik a magyar lakosság egészségi állapotával. Megkerülhetetlen, hogy ezt releváns demográfia adatokkal vezeti fel, természetesen nemzetközi kitekintéssel. Tárgyalja a legfontosabb betegségcsoportokat és a rizikótényezőket (alkohol, dohányzás, drog, túlsúly, társadalmi tényezők). A halálozási adatok bemutatása előtt megtalálhatók az öregedéssel, mint igen fontos egészségügyi és társadalmi tényezővel és a multimorbiditással kapcsolatos adatok. Tanulságosak a potenciális életév veszteséggel kapcsolatos információk. A halálozási statisztikák is sokrétűek és informatívak, a csecsemőhalálozástól a betegségeken át a balesetekig és az öngyilkosságokig logikus rendszerben tárgyalva.
A második részben az egészségügy helyzete ismerhető meg táblázatokba rendezett számokon keresztül. Az adatok olyan beszédesek, önmagukban olyan sokat mondóak, hogy magyarázat sem szükséges hozzájuk. A felépítés az ellátó rendszernek megfelelő. Az alapellátás adataival indít, ezt követi a járóbeteg-szakellátás, majd a fekvőbeteg ellátás. Összehasonlításra a nemzetközi adatok adnak lehetőséget.
A harmadik részében mélyebb elemzések olvashatók egyes alrendszerekről. A kötet bemutatja a változásokat a gyógyszerellátás-gyógyszerpiac, a gyógyászati segédeszköz ellátás, az orvostechnika, a gyermekorvosi ellátás és a patológia területén. Az elemzések egy része felkért szerzők munkája. Ezek számának gyarapítása az egyik cél a következő négy évről szóló tervezett könyv szerkesztői előtt.
A negyedik részben személyes vélemények olvashatók. A szerkesztők az egészségügyhöz szorosan kapcsolódó köztestületek, társadalmi és civil szervezetek vezetőinek, volt minisztereknek a véleményét kérték ki, akik értékelték az elmúlt időszakot, kiemelve a szerintük legfontosabb változásokat, történéseket.
Az ötödik részében az érintett fél, maga a lakosság nyilvánít véleményt. A bevezetőben különféle kutatások eredményei alapján mutatják be a lakosság véleményét, problémáit. A későbbiekben a szerkesztőség által végzett – nem reprezentatív és nem tudományos, de – informatívnak mondható kérdőíves felmérés értékelése szemlélteti az emberek véleményét.

Többen feltették a kérdést: mi volt a kötet létrehozásának a célja? A Magyar Egészségvédő Liga, mint támogató számára a legfontosabb kérdés az, hogy lesz-e, lehet-e stratégiai kérdés az egészségügy, a lakosság egészsége. Ha igen, akkor növekszik a figyelem ezekre a kérdésekre, és akkor minden bizonnyal nő a források mennyisége. A figyelem felkeltését, majd a későbbiekben annak fenntartását szeretné elősegíteni többek között ez az összeállítás és a tervezett folytatás. Mindezekkel együtt a szerkesztők, a kiadó és a támogatók is tudják, hogy a kézben tartott kötet nem lehet teljes és a közreműködők szándéka ellenére közel sem tökéletes. A kiadó terveiben az szerepel, hogy négyévenként megjelenteti az egészségről, az egészségügyről rendelkezésre álló adatokat és azok változását. Bízik abban, hogy a fogadtatás tapasztalatival kiegészítve gazdagíthatók lesznek a kötetek. Nem titkoltan bízik abban is, hogy ciklusról ciklusra haladva nő azon szakértők, felelős vezetők száma, akik fontosnak tartják a közreműködést a majdan készülő művek összeállításánál.
Jelentős feladat a rendelkezésre álló adatok értékelése, elemzése. Reméljük a kötet választ is ad a feltett kérdések egy részére, még akkor is, ha minden adatot és tényt a vizsgált négy évről nem mutat be, esetenként adatokat közöl csak, és azokat nem elemzi, nem minősíti. A szerzők hazai és nemzetközi adatokat összegyűjtve próbáltak egy reális képet rajzolni a lakosság egészségi állapotáról és az egészségügy helyzetéről. Hogy sikerült-e, azt döntsék el az olvasók. A kiadó azt szeretné, hogy sokan vásárolják meg a könyvet, hogy sok emberhez jussanak el és beszélhessenek az adatok!

Néhány szó a szerzőről:
Fekete Tibor jogi szakokleveles gépészmérnök, vegyipari műveletek szakmérnök, tanár. 1990-től szoros kapcsolatban áll az egészségüggyel, elsősorban a gyógyszerágazattal, gyógyszerpiaci szakértőként ismeri a szakma. A ’90-es években a Gyógyszer Nagykereskedők Szövetségének kezdeményezője és alapító igazgatója, a Pharmaexpo kiállítás kitalálója és szervezője, később a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének a szóvivője. A 23 éve havonta megjelenő Pharmorient Gyógyszerészeti Tájékoztató Folyóirat főszerkesztője, más szaklapoknál rovatvezető, szerző. Több egészségügyben érdekelt vállalkozásban résztulajdonos, társadalmi szervezetekben vezető pozíciót tölt be.

Forrás:
KM-PharmaMédia Kiadó